O FIRMIE

 URZĄDZENIA

MAPA STRONY

 CERTYFIKATY

KONTAKT

 

CERTYFIKATY

 

Zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu programowania central PC1616/1832/1864
Świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu konwencjonalnego systemu sygnalizacji pożarowej IGNIS 1000
Świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu adresowalnej centrali sygnalizacji pożarowej POLON 4100
Świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu central sterujących stałymi urządzeniami gaśniczymi
Zaświadczenie odbycia szkolenia z zakresu telewizji przemysłowej
Zaświadczenie odbycia szkolenia z zakresu projektowania i konfiguracji dźwiękowego systemu ostrzegawczego
Certyfikat odbycia szkolenia z zakresu systemów sygnalizacji pożaru marki Esser